Comparison between the cloned and the revised DNA sequences

Cloned DNA sequence, length = 5384 bp
Revised DNA sequence, length = 5568 bp

<< Positions of primers used in RT-PCR experiment(s) >>

 1 : f NN06565 2697 - 2717   TGC GAG ATA CGT CAC AAT GGT
   r NN06566 4063 - 4043   TTG CAG CAA GTT GAG AGG ACA
<< Positions of inserion/deletion/mutation(s) in the aligned sequence >>
 1 : 3323 - 3506   184-bp insertion (in the revised sequence)
Predicted coding region: colored in green ( 397 - 4290 in the revised sequence).


*- Clone Name -*   1     .     .     .     .     . 50
fh04333        1 GCTGAAATACTGACATTGAATATTATATGAAATAGTGAACTGCCATCTTT 50
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)   1 GCTGAAATACTGACATTGAATATTATATGAAATAGTGAACTGCCATCTTT 50

           51     .     .     .     .     . 100
fh04333       51 CATGGTTGTCAAATGCTAGGGTTAAAGCTGACTCAAAATGTTCACAGATA 100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)   51 CATGGTTGTCAAATGCTAGGGTTAAAGCTGACTCAAAATGTTCACAGATA 100

          101     .     .     .     .     . 150
fh04333       101 TATTCTGAAGTATTTACAATTAAATGACATATTGTTTTGGAGTTGATAGT 150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  101 TATTCTGAAGTATTTACAATTAAATGACATATTGTTTTGGAGTTGATAGT 150

          151     .     .     .     .     . 200
fh04333       151 GGCTGAATCTGAGTGATGGGTACGTGGAGGTTCCTTATATTATGCTCTCT 200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  151 GGCTGAATCTGAGTGATGGGTACGTGGAGGTTCCTTATATTATGCTCTCT 200

          201     .     .     .     .     . 250
fh04333       201 ACTTTTGTCTGGGCTTGGATTTTTCCTTATAAAAAGTAAAAAACAAGTAC 250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  201 ACTTTTGTCTGGGCTTGGATTTTTCCTTATAAAAAGTAAAAAACAAGTAC 250

          251     .     .     .     .     . 300
fh04333       251 TTAGACATAGGCCTAACTAATAATGATAGGATGTGGAATGTGATGAATAA 300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  251 TTAGACATAGGCCTAACTAATAATGATAGGATGTGGAATGTGATGAATAA 300

          301     .     .     .     .     . 350
fh04333       301 CTTATTTTGTAACAGAAATAGTATTCATTTTACCTGCCTTTATTTACTCT 350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  301 CTTATTTTGTAACAGAAATAGTATTCATTTTACCTGCCTTTATTTACTCT 350

          351     .     .     .     .     . 400
fh04333       351 TTTACAATTGCCAAGTTGCATTAATATGTTCTGTTTAAAAAAATAGTGTG 400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  351 TTTACAATTGCCAAGTTGCATTAATATGTTCTGTTTAAAAAAATAGTGTG 400

          401     .     .     .     .     . 450
fh04333       401 ATATCATTTTAAAAAGTCACTGCATCTATGGTACTGACATTCTTTCCCTC 450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  401 ATATCATTTTAAAAAGTCACTGCATCTATGGTACTGACATTCTTTCCCTC 450

          451     .     .     .     .     . 500
fh04333       451 TTACAGATTGTCCTGGGTCACATAATGCCAGCTGAGCGTAAAAAGCCAGC 500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  451 TTACAGATTGTCCTGGGTCACATAATGCCAGCTGAGCGTAAAAAGCCAGC 500

          501     .     .     .     .     . 550
fh04333       501 AAGTATGGAAGAAAAAGACTCTTTACCAAACAACAAGGAAAAAGACTGCA 550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  501 AAGTATGGAAGAAAAAGACTCTTTACCAAACAACAAGGAAAAAGACTGCA 550

          551     .     .     .     .     . 600
fh04333       551 GTGAAAGGCGGACAGTGAGCAGCAAGGAGAGGCCAAAAGACGATATCAAG 600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  551 GTGAAAGGCGGACAGTGAGCAGCAAGGAGAGGCCAAAAGACGATATCAAG 600

          601     .     .     .     .     . 650
fh04333       601 CTCACTGCCAAGAAGGAGGTCAGCAAGGCCCCTGAAGACAAGAAGAAGAG 650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  601 CTCACTGCCAAGAAGGAGGTCAGCAAGGCCCCTGAAGACAAGAAGAAGAG 650

          651     .     .     .     .     . 700
fh04333       651 ACTGGAAGATGATAAGAGAAAAAAGGAAGACAAGGAACGCAAGAAAAAAG 700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  651 ACTGGAAGATGATAAGAGAAAAAAGGAAGACAAGGAACGCAAGAAAAAAG 700

          701     .     .     .     .     . 750
fh04333       701 ACGAAGAAAAGGTGAAGGCAGAGGAAGAATCAAAGAAAAAAGAAGAGGAA 750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  701 ACGAAGAAAAGGTGAAGGCAGAGGAAGAATCAAAGAAAAAAGAAGAGGAA 750

          751     .     .     .     .     . 800
fh04333       751 GAAAAAAAGAAACATCAAGAGGAAGAGAGAAAGAAGCAAGAAGAGCAGGC 800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  751 GAAAAAAAGAAACATCAAGAGGAAGAGAGAAAGAAGCAAGAAGAGCAGGC 800

          801     .     .     .     .     . 850
fh04333       801 CAAACGTCAGCAAGAAGAAGAAGCAGCTGCTCAGATGAAAGAAAAAGAAG 850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  801 CAAACGTCAGCAAGAAGAAGAAGCAGCTGCTCAGATGAAAGAAAAAGAAG 850

          851     .     .     .     .     . 900
fh04333       851 AATCCATTCAGCTTCATCAGGAAGCTTGGGAACGACATCATTTAAGAAAG 900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  851 AATCCATTCAGCTTCATCAGGAAGCTTGGGAACGACATCATTTAAGAAAG 900

          901     .     .     .     .     . 950
fh04333       901 GAACTTCGTAGCAAAAACCAAAATGCTCCGGACAGCCGACCAGAGGAAAA 950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  901 GAACTTCGTAGCAAAAACCAAAATGCTCCGGACAGCCGACCAGAGGAAAA 950

          951     .     .     .     .     . 1000
fh04333       951 CTTCTTCAGCCGCCTCGACTCAAGTTTGAAGAAAAATACTGCTTTTGTCA 1000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  951 CTTCTTCAGCCGCCTCGACTCAAGTTTGAAGAAAAATACTGCTTTTGTCA 1000

          1001     .     .     .     .     . 1050
fh04333      1001 AGAAACTAAAAACTATTACAGAACAACAGAGAGACTCCTTGTCCCATGAT 1050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1001 AGAAACTAAAAACTATTACAGAACAACAGAGAGACTCCTTGTCCCATGAT 1050

          1051     .     .     .     .     . 1100
fh04333      1051 TTTAATGGCCTAAATTTAAGCAAATACATTGCAGAAGCTGTAGCTTCCAT 1100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1051 TTTAATGGCCTAAATTTAAGCAAATACATTGCAGAAGCTGTAGCTTCCAT 1100

          1101     .     .     .     .     . 1150
fh04333      1101 CGTGGAAGCAAAACTAAAAATCTCTGATGTGAACTGTGCTGTGCACCTCT 1150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1101 CGTGGAAGCAAAACTAAAAATCTCTGATGTGAACTGTGCTGTGCACCTCT 1150

          1151     .     .     .     .     . 1200
fh04333      1151 GCTCTCTCTTTCACCAGCGTTATGCTGACTTTGCCCCATCACTTCTTCAG 1200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1151 GCTCTCTCTTTCACCAGCGTTATGCTGACTTTGCCCCATCACTTCTTCAG 1200

          1201     .     .     .     .     . 1250
fh04333      1201 GTCTGGAAAAAACATTTTGAAGCAAGGAAAGAGGAGAAAACACCTAACAT 1250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1201 GTCTGGAAAAAACATTTTGAAGCAAGGAAAGAGGAGAAAACACCTAACAT 1250

          1251     .     .     .     .     . 1300
fh04333      1251 CACCAAGTTAAGAACTGATTTGCGTTTTATTGCAGAATTGACAATAGTTG 1300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1251 CACCAAGTTAAGAACTGATTTGCGTTTTATTGCAGAATTGACAATAGTTG 1300

          1301     .     .     .     .     . 1350
fh04333      1301 GGATTTTCACTGACAAGGAAGGTCTTTCCTTAATCTATGAACAGCTAAAA 1350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1301 GGATTTTCACTGACAAGGAAGGTCTTTCCTTAATCTATGAACAGCTAAAA 1350

          1351     .     .     .     .     . 1400
fh04333      1351 AATATTATTAATGCTGATCGGGAGTCCCACACTCATGTCTCTGTAGTGAT 1400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1351 AATATTATTAATGCTGATCGGGAGTCCCACACTCATGTCTCTGTAGTGAT 1400

          1401     .     .     .     .     . 1450
fh04333      1401 TAGTTTCTGTCGACATTGTGGAGATGATATTGCTGGACTTGTACCAAGGA 1450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1401 TAGTTTCTGTCGACATTGTGGAGATGATATTGCTGGACTTGTACCAAGGA 1450

          1451     .     .     .     .     . 1500
fh04333      1451 AAGTAAAGAGTGCTGCAGAGAAGTTTAATTTGAGTTTTCCTCCTAGTGAG 1500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1451 AAGTAAAGAGTGCTGCAGAGAAGTTTAATTTGAGTTTTCCTCCTAGTGAG 1500

          1501     .     .     .     .     . 1550
fh04333      1501 ATAATTAGTCCAGAGAAACAACAGCCCTTCCAGAATCTTTTAAAAGAGTA 1550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1501 ATAATTAGTCCAGAGAAACAACAGCCCTTCCAGAATCTTTTAAAAGAGTA 1550

          1551     .     .     .     .     . 1600
fh04333      1551 CTTTACGTCTTTGACCAAACACCTGAAAAGGGACCACAGGGAGCTCCAGA 1600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1551 CTTTACGTCTTTGACCAAACACCTGAAAAGGGACCACAGGGAGCTCCAGA 1600

          1601     .     .     .     .     . 1650
fh04333      1601 ATACTGAGAGACAAAACAGGCGCATTCTACATTCTAAAGGGGAGCTCAGT 1650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1601 ATACTGAGAGACAAAACAGGCGCATTCTACATTCTAAAGGGGAGCTCAGT 1650

          1651     .     .     .     .     . 1700
fh04333      1651 GAAGATAGACATAAACAGTATGAGGAATTTGCTATGTCTTACCAGAAGCT 1700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1651 GAAGATAGACATAAACAGTATGAGGAATTTGCTATGTCTTACCAGAAGCT 1700

          1701     .     .     .     .     . 1750
fh04333      1701 GCTGGCAAATTCTCAATCCTTAGCAGACCTTTTGGATGAAAATATGCCAG 1750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1701 GCTGGCAAATTCTCAATCCTTAGCAGACCTTTTGGATGAAAATATGCCAG 1750

          1751     .     .     .     .     . 1800
fh04333      1751 ATCTTCCTCAAGACAAACCAACACCAGAAGAACATGGGCCTGGAATTGAT 1800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1751 ATCTTCCTCAAGACAAACCAACACCAGAAGAACATGGGCCTGGAATTGAT 1800

          1801     .     .     .     .     . 1850
fh04333      1801 ATATTCACACCTGGTAAACCTGGAGAATATGACTTGGAAGGTGGTATATG 1850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1801 ATATTCACACCTGGTAAACCTGGAGAATATGACTTGGAAGGTGGTATATG 1850

          1851     .     .     .     .     . 1900
fh04333      1851 GGAAGATGAAGATGCTCGGAATTTTTATGAGAACCTCATTGATTTGAAGG 1900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1851 GGAAGATGAAGATGCTCGGAATTTTTATGAGAACCTCATTGATTTGAAGG 1900

          1901     .     .     .     .     . 1950
fh04333      1901 CTTTTGTCCCAGCCATCTTGTTTAAAGACAATGAAAAAAGTTGTCAGAAT 1950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1901 CTTTTGTCCCAGCCATCTTGTTTAAAGACAATGAAAAAAGTTGTCAGAAT 1950

          1951     .     .     .     .     . 2000
fh04333      1951 AAAGAGTCCAACAAAGATGATACCAAAGAGGCAAAAGAATCTAAGGAGAA 2000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  1951 AAAGAGTCCAACAAAGATGATACCAAAGAGGCAAAAGAATCTAAGGAGAA 2000

          2001     .     .     .     .     . 2050
fh04333      2001 TAAGGAGGTATCAAGTCCCGATGATTTGGAACTTGAGTTGGAGAATCTAG 2050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2001 TAAGGAGGTATCAAGTCCCGATGATTTGGAACTTGAGTTGGAGAATCTAG 2050

          2051     .     .     .     .     . 2100
fh04333      2051 AAATTAATGATGACACCTTAGAATTAGAGGGTGGAGATGAAGCTGAAGAT 2100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2051 AAATTAATGATGACACCTTAGAATTAGAGGGTGGAGATGAAGCTGAAGAT 2100

          2101     .     .     .     .     . 2150
fh04333      2101 CTTACAAAGAAACTTCTTGATGAACAAGAACAAGAAGATGAGGAAGCCAG 2150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2101 CTTACAAAGAAACTTCTTGATGAACAAGAACAAGAAGATGAGGAAGCCAG 2150

          2151     .     .     .     .     . 2200
fh04333      2151 CACTGGATCTCATCTCAAGCTCATAGTAGATGCTTTCCTACAGCAGTTAC 2200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2151 CACTGGATCTCATCTCAAGCTCATAGTAGATGCTTTCCTACAGCAGTTAC 2200

          2201     .     .     .     .     . 2250
fh04333      2201 CCAACTGTGTCAACCGAGATCTGATAGACAAGGCAGCAATGGATTTTTGC 2250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2201 CCAACTGTGTCAACCGAGATCTGATAGACAAGGCAGCAATGGATTTTTGC 2250

          2251     .     .     .     .     . 2300
fh04333      2251 ATGAACATGAACACAAAAGCAAACAGGAAGAAGTTGGTACGGGCACTCTT 2300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2251 ATGAACATGAACACAAAAGCAAACAGGAAGAAGTTGGTACGGGCACTCTT 2300

          2301     .     .     .     .     . 2350
fh04333      2301 CATAGTTCCTAGACAAAGGTTGGATTTGCTACCATTTTATGCAAGATTGG 2350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2301 CATAGTTCCTAGACAAAGGTTGGATTTGCTACCATTTTATGCAAGATTGG 2350

          2351     .     .     .     .     . 2400
fh04333      2351 TTGCTACATTGCATCCCTGCATGTCTGATGTAGCAGAGGATCTTTGTTCC 2400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2351 TTGCTACATTGCATCCCTGCATGTCTGATGTAGCAGAGGATCTTTGTTCC 2400

          2401     .     .     .     .     . 2450
fh04333      2401 ATGCTGAGGGGGGATTTCAGATTTCATGTACGGAAAAAGGACCAGATCAA 2450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2401 ATGCTGAGGGGGGATTTCAGATTTCATGTACGGAAAAAGGACCAGATCAA 2450

          2451     .     .     .     .     . 2500
fh04333      2451 TATTGAAACAAAGAATAAAACTGTTCGTTTTATAGGAGAACTAACTAAGT 2500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2451 TATTGAAACAAAGAATAAAACTGTTCGTTTTATAGGAGAACTAACTAAGT 2500

          2501     .     .     .     .     . 2550
fh04333      2501 TTAAGATGTTCACCAAAAATGACACACTGCATTGTTTAAAGATGCTTCTG 2550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2501 TTAAGATGTTCACCAAAAATGACACACTGCATTGTTTAAAGATGCTTCTG 2550

          2551     .     .     .     .     . 2600
fh04333      2551 TCAGACTTCTCTCATCACCATATTGAAATGGCATGCACCCTGCTGGAGAC 2600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2551 TCAGACTTCTCTCATCACCATATTGAAATGGCATGCACCCTGCTGGAGAC 2600

          2601     .     .     .     .     . 2650
fh04333      2601 ATGTGGACGGTTTCTTTTCAGATCTCCAGAATCTCACCTGAGGACCAGTG 2650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2601 ATGTGGACGGTTTCTTTTCAGATCTCCAGAATCTCACCTGAGGACCAGTG 2650

          2651     .     .     .     .     . 2700
fh04333      2651 TACTTTTGGAGCAAATGATGAGAAAGAAGCAAGCAATGCATCTTGATGCG 2700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2651 TACTTTTGGAGCAAATGATGAGAAAGAAGCAAGCAATGCATCTTGATGCG 2700

          2701     .     .     .     .     . 2750
fh04333      2701 AGATACGTCACAATGGTAGAGAATGCATATTACTACTGCAACCCACCTCC 2750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2701 AGATACGTCACAATGGTAGAGAATGCATATTACTACTGCAACCCACCTCC 2750

          2751     .     .     .     .     . 2800
fh04333      2751 AGCTGAAAAAACCGTGAAAAAGAAACGTCCTCCTCTCCAGGAATATGTCC 2800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2751 AGCTGAAAAAACCGTGAAAAAGAAACGTCCTCCTCTCCAGGAATATGTCC 2800

          2801     .     .     .     .     . 2850
fh04333      2801 GGAAACTTTTGTACAAGGATCTCTCTAAGGTTACCACCGAGAAGGTTTTG 2850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2801 GGAAACTTTTGTACAAGGATCTCTCTAAGGTTACCACCGAGAAGGTTTTG 2850

          2851     .     .     .     .     . 2900
fh04333      2851 AGACAGATGCGAAAGCTGCCCTGGCAGGACCAAGAAGTGAAAGACTATGT 2900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2851 AGACAGATGCGAAAGCTGCCCTGGCAGGACCAAGAAGTGAAAGACTATGT 2900

          2901     .     .     .     .     . 2950
fh04333      2901 TATTTGTTGTATGATAAACATCTGGAATGTGAAATATAATAGTATTCATT 2950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2901 TATTTGTTGTATGATAAACATCTGGAATGTGAAATATAATAGTATTCATT 2950

          2951     .     .     .     .     . 3000
fh04333      2951 GTGTAGCCAACCTCTTAGCAGGACTAGTGCTCTACCAAGAGGATGTTGGG 3000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  2951 GTGTAGCCAACCTCTTAGCAGGACTAGTGCTCTACCAAGAGGATGTTGGG 3000

          3001     .     .     .     .     . 3050
fh04333      3001 ATCCAAGTTGTGGATGGAGTGTTAGAAGATATTCGATTAGGAATGGAGGT 3050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3001 ATCCAAGTTGTGGATGGAGTGTTAGAAGATATTCGATTAGGAATGGAGGT 3050

          3051     .     .     .     .     . 3100
fh04333      3051 TAATCAACCTAAATTTAATCAGAGGCGCATCAGCAGTGCCAAGTTCTTAG 3100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3051 TAATCAACCTAAATTTAATCAGAGGCGCATCAGCAGTGCCAAGTTCTTAG 3100

          3101     .     .     .     .     . 3150
fh04333      3101 GAGAACTTTACAATTACCGAATGGTGGAATCAGCTGTTATTTTCAGAACT 3150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3101 GAGAACTTTACAATTACCGAATGGTGGAATCAGCTGTTATTTTCAGAACT 3150

          3151     .     .     .     .     . 3200
fh04333      3151 CTGTATTCTTTTACCTCATTTGGTGTTAATCCTGATGGCTCTCCAAGTTC 3200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3151 CTGTATTCTTTTACCTCATTTGGTGTTAATCCTGATGGCTCTCCAAGTTC 3200

          3201     .     .     .     .     . 3250
fh04333      3201 CCTGGACCCACCTGAGCATCTTTTCAGAATTAGACTCGTATGCACTATTC 3250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3201 CCTGGACCCACCTGAGCATCTTTTCAGAATTAGACTCGTATGCACTATTC 3250

          3251     .     .     .     .     . 3300
fh04333      3251 TGGACACATGTGGCCAGTACTTTGACAGAGGTTCCAGTAAACGAAAACTT 3300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3251 TGGACACATGTGGCCAGTACTTTGACAGAGGTTCCAGTAAACGAAAACTT 3300

          3301     .     .     .     .     . 3350
fh04333      3301 GATTGTTTCCTTGTATATTTTC---------------------------- 3322
            ||||||||||||||||||||||              
fh04333(revised)  3301 GATTGTTTCCTTGTATATTTTCAGCGTTATGTTTGGTGGAAGAAAAGTTT 3350

          3351     .     .     .     .     . 3400
fh04333      3323 -------------------------------------------------- 3323
                                     
fh04333(revised)  3351 GGAGGTTTGGACAAAAGACCATCCATTTTCTATTGATATAGATTACATGA 3400

          3401     .     .     .     .     . 3450
fh04333      3323 -------------------------------------------------- 3323
                                     
fh04333(revised)  3401 TCAGTGATACACTAGAACTGCTAAGACCAAAGATCAAACTCTGTAATTCT 3450

          3451     .     .     .     .     . 3500
fh04333      3323 -------------------------------------------------- 3323
                                     
fh04333(revised)  3451 CTGGAAGAATCCATCAGGCAGGTACAAGACTTGGAACGAGAATTCTTAAT 3500

          3501     .     .     .     .     . 3550
fh04333      3323 ------AGGCCTAGTAAATGACAAAGACTCAAAAGATTCTATGACAGAAG 3366
               ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3501 AAAACTAGGCCTAGTAAATGACAAAGACTCAAAAGATTCTATGACAGAAG 3550

          3551     .     .     .     .     . 3600
fh04333      3367 GAGAAAATCTTGAAGAGGATGAAGAAGAAGAAGAAGGTGGGGCTGAAACA 3416
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3551 GAGAAAATCTTGAAGAGGATGAAGAAGAAGAAGAAGGTGGGGCTGAAACA 3600

          3601     .     .     .     .     . 3650
fh04333      3417 GAAGAACAATCTGGAAATGAAAGTGAAGTAAATGAGCCAGAAGAAGAGGA 3466
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3601 GAAGAACAATCTGGAAATGAAAGTGAAGTAAATGAGCCAGAAGAAGAGGA 3650

          3651     .     .     .     .     . 3700
fh04333      3467 GGGTTCTGATAATGATGATGATGAGGGAGAAGAAGAGGAGGAAGAGAATA 3516
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3651 GGGTTCTGATAATGATGATGATGAGGGAGAAGAAGAGGAGGAAGAGAATA 3700

          3701     .     .     .     .     . 3750
fh04333      3517 CAGATTACCTTACAGATTCCAATAAGGAAAATGAAACCGATGAAGAGAAT 3566
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3701 CAGATTACCTTACAGATTCCAATAAGGAAAATGAAACCGATGAAGAGAAT 3750

          3751     .     .     .     .     . 3800
fh04333      3567 ACTGAGGTAATGATTAAAGGCGGTGGACTTAAGCATGTACCTTGTGTAGA 3616
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3751 ACTGAGGTAATGATTAAAGGCGGTGGACTTAAGCATGTACCTTGTGTAGA 3800

          3801     .     .     .     .     . 3850
fh04333      3617 AGATGAGGACTTCATTCAAGCTCTGGATAAAATGATGCTAGAAAATCTAC 3666
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3801 AGATGAGGACTTCATTCAAGCTCTGGATAAAATGATGCTAGAAAATCTAC 3850

          3851     .     .     .     .     . 3900
fh04333      3667 AGCAACGAAGTGGTGAATCTGTTAAAGTGCACCAACTAGATGTTGCCATT 3716
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3851 AGCAACGAAGTGGTGAATCTGTTAAAGTGCACCAACTAGATGTTGCCATT 3900

          3901     .     .     .     .     . 3950
fh04333      3717 CCTTTGCATCTCAAAAGCCAGCTGAGGAAAGGGCCCCCACTGGGAGGTGG 3766
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3901 CCTTTGCATCTCAAAAGCCAGCTGAGGAAAGGGCCCCCACTGGGAGGTGG 3950

          3951     .     .     .     .     . 4000
fh04333      3767 GGAAGGAGAGGCTGAGTCTGCAGACACAATGCCGTTTGTCATGTTAACAA 3816
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  3951 GGAAGGAGAGGCTGAGTCTGCAGACACAATGCCGTTTGTCATGTTAACAA 4000

          4001     .     .     .     .     . 4050
fh04333      3817 GAAAAGGCAATAAACAGCAGTTTAAGATCCTTAATGTACCCATGTCCTCT 3866
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4001 GAAAAGGCAATAAACAGCAGTTTAAGATCCTTAATGTACCCATGTCCTCT 4050

          4051     .     .     .     .     . 4100
fh04333      3867 CAACTTGCTGCAAATCACTGGAACCAGCAACAGGCAGAACAAGAAGAGAG 3916
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4051 CAACTTGCTGCAAATCACTGGAACCAGCAACAGGCAGAACAAGAAGAGAG 4100

          4101     .     .     .     .     . 4150
fh04333      3917 GATGAGAATGAAAAAGCTCACACTAGATATCAATGAACGGCAAGAACAAG 3966
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4101 GATGAGAATGAAAAAGCTCACACTAGATATCAATGAACGGCAAGAACAAG 4150

          4151     .     .     .     .     . 4200
fh04333      3967 AAGATTATCAAGAAATGTTGCAGTCTCTTGCACAGCGCCCAGCTCCAGCA 4016
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4151 AAGATTATCAAGAAATGTTGCAGTCTCTTGCACAGCGCCCAGCTCCAGCA 4200

          4201     .     .     .     .     . 4250
fh04333      4017 AACACCAATCGTGAGAGGCGGCCTCGCTACCAACATCCGAAGGGAGCACC 4066
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4201 AACACCAATCGTGAGAGGCGGCCTCGCTACCAACATCCGAAGGGAGCACC 4250

          4251     .     .     .     .     . 4300
fh04333      4067 TAATGCAGATCTAATCTTTAAGACTGGTGGGAGGAGACGTTGATCCAGCA 4116
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4251 TAATGCAGATCTAATCTTTAAGACTGGTGGGAGGAGACGTTGATCCAGCA 4300

          4301     .     .     .     .     . 4350
fh04333      4117 GCACGTGTCATTTCATTAGGTCCTGTATCTGATGTTGTGGTTAGTGGAGT 4166
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4301 GCACGTGTCATTTCATTAGGTCCTGTATCTGATGTTGTGGTTAGTGGAGT 4350

          4351     .     .     .     .     . 4400
fh04333      4167 CCTCCAGCAATTGAATGAGAGCAGTGGACACATCTCAGCAGGTCGGTCTA 4216
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4351 CCTCCAGCAATTGAATGAGAGCAGTGGACACATCTCAGCAGGTCGGTCTA 4400

          4401     .     .     .     .     . 4450
fh04333      4217 GAGAGTTGCGAATCTAAACCTGGGACAGGCTGGGGCCAGGAGGCAGAAAC 4266
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4401 GAGAGTTGCGAATCTAAACCTGGGACAGGCTGGGGCCAGGAGGCAGAAAC 4450

          4451     .     .     .     .     . 4500
fh04333      4267 ACCAGCCTCTGCCAACACCGGAACAAGCCGACGCTTCCAGACAAGGCGGA 4316
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4451 ACCAGCCTCTGCCAACACCGGAACAAGCCGACGCTTCCAGACAAGGCGGA 4500

          4501     .     .     .     .     . 4550
fh04333      4317 AAAGGCCTTTTGTAATGGAAATCTCGCGAGGGTTAATCTTCTCTTGAGAA 4366
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4501 AAAGGCCTTTTGTAATGGAAATCTCGCGAGGGTTAATCTTCTCTTGAGAA 4550

          4551     .     .     .     .     . 4600
fh04333      4367 TGGCAGTCAAGAAATGAGATGGTTCACTTGACTACTGAGCAGTTACACCA 4416
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4551 TGGCAGTCAAGAAATGAGATGGTTCACTTGACTACTGAGCAGTTACACCA 4600

          4601     .     .     .     .     . 4650
fh04333      4417 AGGAGAGCGTGAAGGAGATGATTGAGCCAGAGAAGAAACGGGTTGTGATG 4466
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4601 AGGAGAGCGTGAAGGAGATGATTGAGCCAGAGAAGAAACGGGTTGTGATG 4650

          4651     .     .     .     .     . 4700
fh04333      4467 GTAATGGTGTGGGGGAAATGAACTTGAGCTTTAAACTTGATTTGAGTTTC 4516
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4651 GTAATGGTGTGGGGGAAATGAACTTGAGCTTTAAACTTGATTTGAGTTTC 4700

          4701     .     .     .     .     . 4750
fh04333      4517 AGTGTCTCTGAATTGAACATCCCACGTTGGAAGAAGATACATTTGGGGGC 4566
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4701 AGTGTCTCTGAATTGAACATCCCACGTTGGAAGAAGATACATTTGGGGGC 4750

          4751     .     .     .     .     . 4800
fh04333      4567 TCCAGGACTACAGTAGAAAAGTATAGAGCAAGCAGGAAAATCTTCTAGTA 4616
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4751 TCCAGGACTACAGTAGAAAAGTATAGAGCAAGCAGGAAAATCTTCTAGTA 4800

          4801     .     .     .     .     . 4850
fh04333      4617 AAACTTACATGCAGGACAACAAAATGATGAAAGATATCCAAATACCAGAT 4666
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4801 AAACTTACATGCAGGACAACAAAATGATGAAAGATATCCAAATACCAGAT 4850

          4851     .     .     .     .     . 4900
fh04333      4667 AATCCACCAGGAAGGCTTTTGTTTAGGAATTTGTTTCAAGAGGAACAAGG 4716
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4851 AATCCACCAGGAAGGCTTTTGTTTAGGAATTTGTTTCAAGAGGAACAAGG 4900

          4901     .     .     .     .     . 4950
fh04333      4717 GATGAGGGAGAAAAATCCGTTTTATCCATCAGAGTCAGTGCTATAAAATT 4766
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4901 GATGAGGGAGAAAAATCCGTTTTATCCATCAGAGTCAGTGCTATAAAATT 4950

          4951     .     .     .     .     . 5000
fh04333      4767 GCCTATTAAGGTAAAAGAAAAATGTGGAGACTATTTTACTATACAGAGAG 4816
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  4951 GCCTATTAAGGTAAAAGAAAAATGTGGAGACTATTTTACTATACAGAGAG 5000

          5001     .     .     .     .     . 5050
fh04333      4817 CATTAATTCAGATGGCTTAGAAAAGTGATACCAGCCCAAGAACAGGGATC 4866
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5001 CATTAATTCAGATGGCTTAGAAAAGTGATACCAGCCCAAGAACAGGGATC 5050

          5051     .     .     .     .     . 5100
fh04333      4867 TAGGTGAGCCCATTGTAAGTATCATTGAAAACAAAACATGCCCGTCAACA 4916
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5051 TAGGTGAGCCCATTGTAAGTATCATTGAAAACAAAACATGCCCGTCAACA 5100

          5101     .     .     .     .     . 5150
fh04333      4917 TGTCACAGAAAACGAACGAAGGACAACAAGAAGTGGATGAGAATATTTTG 4966
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5101 TGTCACAGAAAACGAACGAAGGACAACAAGAAGTGGATGAGAATATTTTG 5150

          5151     .     .     .     .     . 5200
fh04333      4967 TTGACCTTCATGGGTTTACAGCCTCTGTCTCTAAACAAAGTATGGAAACA 5016
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5151 TTGACCTTCATGGGTTTACAGCCTCTGTCTCTAAACAAAGTATGGAAACA 5200

          5201     .     .     .     .     . 5250
fh04333      5017 AGTAGAGCTTTTATTTTGCTTTTGTTTTTGTTTTGTTTTTTTTTTTGTTT 5066
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5201 AGTAGAGCTTTTATTTTGCTTTTGTTTTTGTTTTGTTTTTTTTTTTGTTT 5250

          5251     .     .     .     .     . 5300
fh04333      5067 TCCCCCACTAAATAGAAATGAGGGTCCTTAGTCTGTTTCTGACAATCTGT 5116
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5251 TCCCCCACTAAATAGAAATGAGGGTCCTTAGTCTGTTTCTGACAATCTGT 5300

          5301     .     .     .     .     . 5350
fh04333      5117 TAATTTCTTAGGACAGCTGTCTTTGGTTTGCTTTCCAGCAGGCGTAGTAT 5166
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5301 TAATTTCTTAGGACAGCTGTCTTTGGTTTGCTTTCCAGCAGGCGTAGTAT 5350

          5351     .     .     .     .     . 5400
fh04333      5167 ATTTAGTCGGAGAGCACATCTGTATGCGACAACTTGATTACATCTTTTTT 5216
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5351 ATTTAGTCGGAGAGCACATCTGTATGCGACAACTTGATTACATCTTTTTT 5400

          5401     .     .     .     .     . 5450
fh04333      5217 TCTAGCTATTTTGCATTTTTTCTTTTACCATGTTTCAGTTTCTGCATGTA 5266
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5401 TCTAGCTATTTTGCATTTTTTCTTTTACCATGTTTCAGTTTCTGCATGTA 5450

          5451     .     .     .     .     . 5500
fh04333      5267 GATTTAAATAAAAAACAAAACTTGTAAAGTTGTAACATTTCACATGGAAA 5316
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5451 GATTTAAATAAAAAACAAAACTTGTAAAGTTGTAACATTTCACATGGAAA 5500

          5501     .     .     .     .     . 5550
fh04333      5317 TGCTGCCCAATCTTCACCAGCTTCAGAAATCTGACCTTTGCCGATGCTGC 5366
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5501 TGCTGCCCAATCTTCACCAGCTTCAGAAATCTGACCTTTGCCGATGCTGC 5550

          5551     .     5568
fh04333      5367 AATAAAGTGTTGTAATTT 5384
            ||||||||||||||||||
fh04333(revised)  5551 AATAAAGTGTTGTAATTT 5568