生体分子解析グループ 発表論文

発表論文

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015


2022


Mitochondria directly sense osmotic stress to trigger rapid metabolic remodeling via regulation of pyruvate dehydrogenase phosphorylation

Takeshi Ikizawa, Kazutaka Ikeda, Makoto Arita, Shojiro Kitajima, Tomoyoshi Soga, Hidenori Ichijo, Isao Naguro
J Biol Chem. 2023;299(2):102837.
doi:10.1016/j.jbc.2022.102837


Selective involvement of UGGT variant: UGGT2 in protecting mouse embryonic fibroblasts from saturated lipid-induced ER stress

Hui-Hsing Hung, Yasuko Nagatsuka, Tatiana Soldà, Vamsi K Kodali, Kazuhisa Iwabuchi, Hiroyuki Kamiguchi, Koki Kano, Ichiro Matsuo, Kazutaka Ikeda, Randal J Kaufman, Maurizio Molinari, Peter Greimel, Yoshio Hirabayashi
Proc Natl Acad Sci U S A. 2022;119(51):e2214957119.
doi:10.1073/pnas.2214957119


Comparative Evaluation of Plasma Metabolomic Data from Multiple Laboratories

Shin Nishiumi, Yoshihiro Izumi, Akiyoshi Hirayama, Masatomo Takahashi, Motonao Nakao, Kosuke Hata, Daisuke Saigusa, Eiji Hishinuma, Naomi Matsukawa, Suzumi M Tokuoka, Yoshihiro Kita, Fumie Hamano, Nobuyuki Okahashi, Kazutaka Ikeda, Hiroki Nakanishi, Kosuke Saito, Masami Yokota Hirai, Masaru Yoshida, Yoshiya Oda, Fumio Matsuda, Takeshi Bamba
Metabolites. 2022;12(2):135. Published 2022 Feb 1.
doi:10.3390/metabo12020135


High-Light-Induced Stress Activates Lipid Deacylation at the Sn-2 Position in the Cyanobacterium Synechocystis Sp. PCC 6803

Kouji Kojima, Ui Matsumoto, Sumie Keta, Kenji Nakahigashi, Kazutaka Ikeda, Nobuyuki Takatani, Tatsuo Omata, Makiko Aichi
Plant Cell Physiol. 2022;63(1):82-91.
doi:10.1093/pcp/pcab147


Group IIA secreted phospholipase A2 controls skin carcinogenesis and psoriasis by shaping the gut microbiota

Yoshimi Miki, Yoshitaka Taketomi, Yuh Kidoguchi, Kei Yamamoto, Kazuaki Muramatsu, Yasumasa Nishito, Jonguk Park, Koji Hosomi, Kenji Mizuguchi, Jun Kunisawa, Tomoyoshi Soga, Eric Boilard, Siddabasave Gowda B Gowda, Kazutaka Ikeda, Makoto Arita, Makoto Murakami
JCI Insight. 2022;7(2):e152611. Published 2022 Jan 25.
doi:10.1172/jci.insight.152611


Rice Endoplasmic Protein-Derived Peptides, Rice-Ghretropins A and B, Stimulate Ghrelin Release in MGN3-1 Cells and Increase Plasma Acylated Ghrelin and Food Intake in Mice

Kentaro Kaneko, Yuki Tokuyama, Eriko Taniguchi, Shimon Abe, Junya Nakato, Hiroshi Iwakura, Masaru Sato, Atsushi Kurabayashi, Hideyuki Suzuki, Akira Ito, Yuki Higuchi, Ryoko Nakayama, Kimiko Uchiyama, Hajime Takahashi, Kousaku Ohinata
J Agric Food Chem. 2023;71(1):421-429.
doi:10.1021/acs.jafc.2c05965

2021


SCD2-mediated monounsaturated fatty acid metabolism regulates cGAS-STING-dependent type I IFN responses in CD4+ T cells

Toshio Kanno, Takahiro Nakajima, Satoru Yokoyama, Hikari K Asou, Shigemi Sasamoto, Yasuhiro Kamii, Koji Hayashizaki, Yasuo Ouchi, Taishi Onodera, Yoshimasa Takahashi, Kazutaka Ikeda, Yoshinori Hasegawa, Yuki Kinjo, Osamu Ohara, Toshinori Nakayama, Yusuke Endo
Commun Biol. 2021;4(1):820. Published 2021 Jun 29.
doi:10.1038/s42003-021-02310-y


Long-chain saturated fatty acids in breast milk are associated with the pathogenesis of atopic dermatitis via induction of inflammatory ILC3s

Weng Sheng Kong, Naohiro Tsuyama, Hiroko Inoue, Yun Guo, Sho Mokuda, Asako Nobukiyo, Nobuhiro Nakatani, Fumiya Yamaide, Taiji Nakano, Yoichi Kohno, Kazutaka Ikeda, Yumiko Nakanishi, Hiroshi Ohno, Makoto Arita, Naoki Shimojo, Masamoto Kanno
Sci Rep. 2021;11(1):13109. Published 2021 Jun 23.
doi:10.1038/s41598-021-92282-0


Gut microbiota, determined by dietary nutrients, drive modification of the plasma lipid profile and insulin resistance

Yoshiyuki Watanabe, Shiho Fujisaka, Kazutaka Ikeda, Masaki Ishikawa, Takahiro Yamada, Allah Nawaz, Tomonobu Kado, Takahide Kuwano, Ayumi Nishimura, Muhammad Bilal, Jianhui Liu, Kunimasa Yagi, Koji Hase, Kazuyuki Tobe
iScience. 2021;24(5):102445. Published 2021 Apr 16.
doi:10.1016/j.isci.2021.102445


Filopodium-derived vesicles produced by MIM enhance the migration of recipient cells

Tamako Nishimura, Takuya Oyama, Hooi Ting Hu, Toshifumi Fujioka, Kyoko Hanawa-Suetsugu, Kazutaka Ikeda, Sohei Yamada, Hiroki Kawana, Daisuke Saigusa, Hiroki Ikeda, Rie Kurata, Kayoko Oono-Yakura, Manabu Kitamata, Kazuki Kida, Tomoya Hikita, Kiyohito Mizutani, Kazuma Yasuhara, Yuko Mimori-Kiyosue, Chitose Oneyama, Kazuki Kurimoto, Yoichiroh Hosokawa, Junken Aoki, Yoshimi Takai, Makoto Arita0, Shiro Suetsugu
Dev Cell. 2021;56(6):842-859.e8.
doi:10.1016/j.devcel.2021.02.029


Stage-Specific De Novo Synthesis of Very-Long-Chain Dihydroceramides Confers Dormancy to Entamoeba Parasites

Fumika Mi-Ichi, Kazutaka Ikeda, Hiroshi Tsugawa, Sharmina Deloer, Hiroki Yoshida, Makoto Arita
mSphere. 2021;6(2):e00174-21. Published 2021 Mar 17.
doi:10.1128/mSphere.00174-21


Functional lipidomics of vascular endothelial cells in response to laminar shear stress

Tsuyoshi Hirata, Kimiko Yamamoto, Kazutaka Ikeda, Makoto Arita
FASEB J. 2021;35(2):e21301.
doi:10.1096/fj.202002144R


Transcriptome analysis of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis-infected tomatoes: a role of salicylic acid in the host response

Naoki Yokotani, Yoshinori Hasegawa, Masaru Sato, Hideki Hirakawa, Yusuke Kouzai, Yoko Nishizawa, Eiji Yamamoto, Yoshiki Naito, Sachiko Isobe
BMC Plant Biol. 2021;21(1):476. Published 2021 Oct 19.
doi:10.1186/s12870-021-03251-8


Analysis of the Segregation Distortion of FcRAN1 Genotypes Based on Whole-Genome Resequencing of Fig ( Ficus carica L.) Breeding Parents

Hidetoshi Ikegami, Kenta Shirasawa, Hiroshi Yakushiji, Shiori Yabe, Masaru Sato, Takeshi Hayashi, Kosuke Tashiro, Hitoshi Nogata
Front Plant Sci. 2021;12:647599. Published 2021 Aug 10.
doi:10.3389/fpls.2021.647599


Wheat-ghretropins: novel ghrelin-releasing peptides derived from wheat protein

Kana Tanikawa, Kentaro Kaneko, Shimon Abe, Jyunya Nakato, Yuki Tokuyama, Sayano Odaka, Hiroshi Iwakura, Masaru Sato, Atsushi Kurabayashi, Hideyuki Suzuki, Miki Makita, Hiroyuki Ikemoto, Shigenobu Matsumura, Kazuo Inoue, Kousaku Ohinata
FEBS Open Bio. 2021;11(4):1144-1152.
doi:10.1002/2211-5463.13124

2020


A lipidome atlas in MS-DIAL 4

Hiroshi Tsugawa, Kazutaka Ikeda, Mikiko Takahashi, Aya Satoh, Yoshifumi Mori, Haruki Uchino, Nobuyuki Okahashi, Yutaka Yamada, Ipputa Tada, Paolo Bonini, Yasuhiro Higashi, Yozo Okazaki, Zhiwei Zhou, Zheng-Jiang Zhu, Jeremy Koelmel, Tomas Cajka, Oliver Fiehn, Kazuki Saito, Masanori Arita, Makoto Arita
Nat Biotechnol. 2020;38(10):1159-1163.
doi:10.1038/s41587-020-0531-2


Elucidation of Gut Microbiota-Associated Lipids Using LC-MS/MS and 16S rRNA Sequence Analyses

Shu Yasuda, Nobuyuki Okahashi, Hiroshi Tsugawa, Yusuke Ogata, Kazutaka Ikeda, Wataru Suda, Hiroyuki Arai, Masahira Hattori, Makoto Arita
iScience. 2020;23(12):101841. Published 2020 Nov 23.
doi:10.1016/j.isci.2020.101841


Functional lipidomics of vascular endothelial cells in response to laminar shear stress

Tsuyoshi Hirata, Kimiko Yamamoto, Kazutaka Ikeda, Makoto Arita
FASEB J. 2021;35(2):e21301.
doi:10.1096/fj.202002144R


Differential annotation of converted metabolites (DAC-Met): Exploration of Maoto (Ma-huang-tang)-derived metabolites in plasma using high-resolution mass spectrometry

Katsuya Ohbuchi, Nozomu Sakurai, Hiroyuki Kitagawa, Masaru Sato, Hideyuki Suzuki, Hirotaka Kushida, Akinori Nishi, Masahiro Yamamoto, Kazuhiro Hanazaki, Masanori Arita
Metabolomics. 2020;16(5):63. Published 2020 Apr 25.
doi:10.1007/s11306-020-01681-3


Wheat-ghretropins: novel ghrelin-releasing peptides derived from wheat protein

Kana Tanikawa, Kentaro Kaneko, Shimon Abe, Jyunya Nakato, Yuki Tokuyama, Sayano Odaka, Hiroshi Iwakura, Masaru Sato, Atsushi Kurabayashi, Hideyuki Suzuki, Miki Makita, Hiroyuki Ikemoto, Shigenobu Matsumura, Kazuo Inoue, Kousaku Ohinata
FEBS Open Bio. 2021;11(4):1144-1152.
doi:10.1002/2211-5463.13124

2019

脂質解析ハンドブック (脂質分子の正しい理解と取扱い・データ取得の技術)
池田和貴, 馬場健史
実験医学別冊., 第Ⅱ部 解析編, 196–230 (2019)

2018

Reduction of lipid accumulation rescues Bietti’s crystalline dystrophy phenotypes
Masayuki Hata, Hanako O. Ikeda, Sachiko Iwai, Yuto Iida, Norimoto Gotoh, Isao Asaka, Kazutaka Ikeda, Yosuke Isobe, Aya Hori, Saori Nakagawa, Susumu Yamato, Makoto Arita, Nagahisa Yoshimura, and Akitaka Tsujikawa
Proc Natl Acad Sci U S A., 115, 3936–3941 (2018)
DOI:10.1073/pnas.1717338115

Characterization of Soy-deprestatin, a Novel Orally-active Decapeptide that Exerts Antidepressant-like Effects via Gut–brain Communication
Yukiha Mori, Saho Asakura, Akane Yamamoto, Saori Odagiri, Daisuke Yamada, Masayuki Sekiguchi, Keiji Wada, Masaru Sato, Atsushi Kurabayashi, Hideyuki Suzuki, Ryuhei Kanamoto, and Kousaku Ohinata
FASEB J., 32, 568-575 (2018)
DOI: 10.1096/fj.201700333RR

2017

Comprehensive identification of sphingolipid species by in silico retention time and tandem mass spectral library
Hiroshi Tsugawa, Kazutaka Ikeda# Wataru Tanaka, Yuya Senoo, Makoto Arita, and Masanori Arita (Contributed equally)
J Cheminform., 9:19 (2017)
DOI: 10.1186/s13321-017-0205-3

Lacto-ghrestatin, a Novel Bovine Milk-derived Peptide, Suppresses Ghrelin Secretion
Hayato Aoki, Junya Nakato, Takafumi Mizushige, Hiroshi Iwakura, Masaru Sato, Hideyuki Suzuki, Ryuhei Kanamoto, and Kousaku Ohinata
FEBS Lett., 591, 2121-2130 (2017)
DOI: 10.1002/1873-3468.12731

2016

Seasonal induction of alternative principal pathway for rose flower scent
Hiroshi Hirata, Toshiyuki Ohnishi, Kensuke Tomida, Haruka Ishida, Momoyo Kanda, Miwa Sakai, Jin Yoshimura, Hideyuki Suzuki, Takamasa Ishikawa, Hideo Dohra and Naoharu Watanabe
Scientific Reports., 6: 20234 (2016)
DOI: 10.1038/srep20234

2015

Essential Role of Acyl-ACP Synthetase in Acclimation of the Cyanobacterium Synechococcus elongatus Strain PCC 7942 to High-Light Conditions
Nobuyuki Takatani, Kazuhide Use, Akihiro Kato, Kazutaka Ikeda, Kouji Kojima, Makiko Aichi, Shin-ichi Maeda, and Tatsuo Omata
Plant Cell Physiol., 56, 1608–161 (2015)
DOI: 10.1093/pcp/pcv086

Mass-spectrometric analysis of phospholipids by target discovery approach
Kazutaka Ikeda
Bioactive Lipid Mediators., Part Ⅳ 25, 349–356 (2015)
https://doi.org/10.1007/978-4-431-55669-5_25

Facebook
X
SDGs